top of page
  • Writer's pictureRP Team

The Pilgrim's Progress Excerpt
Ang asawa at mga anak ni Christian ay naging mangmang noong una at hindi mahikayat sa anumang paraan, sa pamamagitan man ng luha o pagsusumamo, na sumama sa kanya sa paglalakbay mula sa Lungsod ng Pagkawasak. Ngunit pagkatapos na ang kanyang asawa ay tumawid sa ilog, ang kanyang pag-iisip ay nagsimulang magising. Labis siyang nasaktan sa pag-alala kung paano niya pinatigas ang kanyang puso laban sa mga pagsusumamo ng kanyang asawa at mapagmahal na panghihikayat na sumama sa kanya. Walang anumang hindi sinabi ang kanyang asawa habang ang kanyang pasanin ay nakabitin sa kanyang likod. Bumalik ang lahat ng ito kay Christiana tulad ng mga kidlat, at napunit ang kaibuturan ng kanyang puso, lalo na ang mapait na hiyaw na iyon, “Ano ang dapat kong gawin para maligtas?”


Christiana: "Mga anak, tayo ay nalagay sa kapahamakan, nagkasala ako sa iyong ama at hinadlangan ko kayo sa buhay." Dahil doon ay napaluha ang mga bata at sumigaw na hinahabol ang kanilang ama. Christiana: “Ito sana ang aming naging kapalaran, ang sumama sa kanya; kung gayon, ang lahat sana ay Mabuti para sa atin."


Nang sumunod na gabi siya ay nanaginip na may isang aklat na binuksan sa kanyang harapan kung saan nakalista ang kabuuan ng kanyang mga krimen, at siya ay sumigaw ng malakas sa kanyang pagtulog, "Panginoon, maawa ka sa akin, isang makasalanan", at narinig siya ng mga bata. Pagkatapos ay nakita niya sa kanyang isip ang kanyang asawa sa isang lugar ng kaligayahan na may alpa, tumutugtog ito sa harap ng nakaupo sa trono, at nagpapasalamat sa kanya sa pagdadala sa kanya sa lugar na ito.


Kinaumagahan, isang nagngangalang Secret ang kumatok ng malakas sa pinto at nagsabi: “Sinabi na alam mo ang kasamaan na ginawa mo sa iyong asawa sa pagpapatigas ng iyong puso laban sa kaniyang lakad. Ang mahabagin ay nagpadala sa akin upang sabihin sa iyo na Siya ay isang Diyos na handang magpatawad, at na siya ay nalulugod na paramihin ang pagpapatawad sa mga pagkakasala. Inaanyayahan ka Niya sa Kanyang hapag at presensya, kung saan ipaghahanda ka niya ng pagkain sa kanyang bahay. Gawin mo katulad ng iyong asawa, dahil iyon ang daan patungo sa Kanyang presensya kung saan may kagalakan magpakailanman, sa pamamagitan ng Wicket Gate na nasa roon.” Ang kanyang mga anak ay napaluha para sa tuwa na ang kanilang ina ay nagnais sumunod, at nagsimula silang maghanda para sa paglalakbay.


John Bunyan, The Pilgrim’s Progress

21 views

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page