top of page
  • Writer's pictureRP Team

Nasa Diyos Ba Ang Iyong Kasiyahan?


Kinuha mo na ba ang Diyos para sa iyong kaligayahan? Nasaan ang pagnanasa ng iyong puso? Ano ang pinagmumulan ng iyong pinakamalaking kasiyahan? Halika nga, at kasama ni Abraham ay itingin mo ang iyong mga mata sa dakong silanganan, at sa dakong kanluran, at sa dakong hilagaan, at sa dakong timugan, at tumingin ka sa palibot mo; ano ang mayroon ka sa langit o sa lupa para mapasaya ka?


Kung ibibigay sa iyo ng Diyos ang iyong naisin, tulad ng ginawa niya kay Solomon, ano ang hihilingin mo? Pumunta sa hardin ng kasiyahan, at tipunin ang lahat ng mabangong bulaklak doon; masisiyahan ka ba ng mga ito? Pumunta ka sa mga kayamanan ng kayamanan, at sa mga tropeo ng karangalan; ang alinman sa mga ito, o ang lahat ng mga ito ay makapagbibigay ba sayo ng kakuntentohan at sa gayon ay maituturing ang iyong sarili na masaya? Kung gayon, tiyak na ikaw ay makalaman at hindi napagbagong loob.


Kung hindi, pumunta nang mas malayo; lumakad sa mga banal na kadakilaan, ang imbakan ng kanyang mga awa, ang pagtatago ng kanyang kapangyarihan, ang kalaliman na hindi maarok ng kanyang lubos na kasapatan. Ito ba ay pinakaangkop sa iyo at pinakanalulugod sa iyo? Sinasabi mo ba; 'Mabuti na ako ay naririto; dito ako tatahan, at dito ako mabubuhay at mamamatay?' Hahayaan mo bang mawala ang buong mundo kaysa mawala ito? Kung gayon ito ay mabuti sa pagitan ng Diyos at sa iyo; magalak ka, O tao - magalak ka na ipinanganak ka. Kung kaya kang pasayahin ng Diyos, dapat kang maging masaya, dahil kinuha mo ang Panginoon bilang iyong Diyos.


Sinasabi mo ba kay Kristo; 'Ang iyong Ama ay magiging aking Ama, at ang iyong Diyos ay aking Diyos?' Narito ang pinakamahalaga. Ang isang hindi mabuting nagbalik-loob ay hindi kailanman nagpapahinga sa Diyos; ngunit ang pagbabalik-loob na biyaya ang gumagawa, at nagpapagaling sa nakamamatay na paghihirap ng pagkahulog sa pamamagitan ng pagbaling ng puso mula sa mga diyus-diyosan nito patungo sa buhay na Diyos. Dito, nakasentro ang kaluluwa, dito naninirahan. Ito ang pasukan ng langit sa kanya; nakikita niya ang kanyang interes sa Diyos. Ganito ba ang kaso sa iyo? Naranasan mo na ba ito? Kung gayon, 'pinagpala kayo ng Panginoon.'


Joseph Alleine, A Sure Guide to Heaven

41 views

Recent Posts

See All

Yorumlar


bottom of page