top of page
  • Writer's pictureDexter Bersonda

A Sure Guide to Heaven, Joseph Alleine (Tagalog Excerpt)


Ang pagbabagong loob ay nakasalalay sa lubusang pagbabago ng puso at buhay. Ang may-akda ng pagbabago ay ang Espiritu ng Diyos (Juan 3). Ito ay isang gawaing higit sa kapangyarihan ng tao. Huwag kailanman isipin na maaari mong i-convert ang iyong sarili. Kung sakaling magbalik-loob ka tungong kaligtasan, huwag kang dapat umasa na magagawa ito sa iyong sariling lakas. Ito ay muling pagkabuhay mula sa mga patay, sa pamamagitan lamang ng libreng biyaya (Tito 3:5). Ang paraan ay ang merito at pamamagitan ng pinagpalang Hesus. Ang instrumento ay ang salita ng Diyos, at ang wakas ay ang kaluwalhatian ng Diyos! Ang pagbabagong ito ay umaabot sa kabuuan ng tao. Ang isang karnal na tao ay maaaring may mga ilang piraso ng mabuting moralidad, ngunit hindi siya kailanman mabuti sa kabuuan. Ang pagbabalik-loob ay hindi pagkukumpuni ng lumang gusali, ngunit binababa nito ang buong gusali, at nagtatayo ng bagong istraktura. Hindi ito ang pananahi sa isang patch ng kabanalan, ngunit ang kabanalan ay hinabi sa lahat ng kanyang kapangyarihan, prinsipyo, at kasanayan.


Siya ay isang bagong nilalang. Ito ay isang malalim na gawain, isang gawa ng puso. Gumagawa ito ng bagong tao. Ang Kanyang paghatol ay nababago, upang ang Diyos at ang kanyang kaluwalhatian ay maging higit sa lahat ng makalaman at makamundong interes. Dati, wala siyang nakikitang panganib sa kanyang kalagayan - ngayon nakita niyang siya ay ligaw at walang kakayanan. Nakikita niya ang kasalanan bilang pinuno ng kasamaan. Ang Diyos ay lahat sa kanya: wala siyang katulad sa langit o lupa. Ang kalooban ay binago: ang tao ay may mga bagong layunin at disenyo. Pinili niya si Hesus bilang Panginoon. Ang kanyang mga patotoo ay hindi kanyang pagkaalipin, kundi kanyang pamana; hindi kanyang pasanin, kundi ang kanyang kaligayahan; hindi ang kanyang mga lubid, ngunit ang kanyang mga kinagigiliwan. Ang mga ito ay ang pagnanais ng kanyang mga mata at ang kagalakan ng kanyang puso. O maligayang tao kung ito ang iyong kaso! Ang kanyang pagmamahal ay tumatakbo sa isang bagong daanan. Si Kristo ang kanyang pag-asa at gantimpala. Mas gugustuhin pa niyang maging pinakabanal na tao sa mundo kaysa sa pinaka-matalino, sikat, o pinaka-maunlad. Ibinuhos ni Augustine ang kanyang pag-ibig kay Kristo: 'Hayaan mong mahalin kita, O buhay ng aking kaluluwa, aking matamis na aliw: hayaan mong mahanap kita, yakapin ka, yakapin ka, O makalangit na kasintahan! O pasayahin mo ang aking puso.'


JOSEPH ALLEINE, A Sure Guide to Heaven


 

A Sure Guide to Heaven can be bought here in Puritan Paperback format.

An e-copy can be downloaded here.

18 views

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page