top of page
  • Writer's pictureRP Team

Ang Pag-Ibig ni Kristo ay Nagdudulot ng Mabuti


Ang pag-ibig ni Kristo araw-araw ay nagdadala sa atin ng mga benepisyo. Wala siyang ibinibigay sa atin kundi ang mabuti. Pinagpala Niya ang ating mga sumpa, tukso, pagdurusa, kasalanan at kamatayan, at lahat ng ito ay napapatunay na mabuti sa atin. Maging ang lahat ng kaniyang mga daan ay nagpapatunay na mabuti sa atin; at hindi lamang ang lahat ng mga paraan ng Diyos, na nagmamahal sa atin kay Kristo, ngunit ang lahat ng mga paraan ng mga napopoot sa atin, maging mga masasama o ang mga demonyo (Rom. 8:28).


Ito ang dakilang pribilehiyo ng mga minamahal ni Kristo; walang mangyayari sa kanila, kundi kung ano ang magpapatunay na mabuti para sa kanila. Maaari nilang mapatunayan, sa anumang kalagayan nila, na ito ang pinakamabuti para sa kanila, at kung hindi ito ang pinakamabuti, ay hindi sila kailanman dadalhin dito; at kapag ito ay tumigil na maging pinakamabuti sa kanila, sila ay aalisin doon. Ito ang pinakamatamis na pribilehiyo, ngunit ang pinakamahirap na paniwalaan sa lahat ng panahon, dahil madalas ay may matinding pagsalungat dito sa pamamagitan ng ating pang-unawa at katwiran, ngunit ito ay pinakatotoo.


Ang pag-ibig ni Kristo ay nagbibigay sa atin ng anumang mabuti: 'Walang mabuting bagay na ipinagkakait niya sa mga lumalakad nang matuwid' (Psa. 84:11). "Ang mga batang leon ay nagdurusa sa kakapusan at gutom, ngunit ang mga naghahanap sa Panginoon ay walang pagkukulang ng mabuting bagay' (Psa. 34:10). Suriin ang langit at lupa, at lahat ng bagay na naroroon, at anuman ang nakikitang mabuti sa tiyak na batayan, hilingin ito nang may pagtitiwala kay Kristo, dahil hindi ito ipagkakait ng kanyang pag-ibig. Kung mabuti para sa iyo na walang kasalanan, walang demonyo, walang kapighatian, walang kapahamakan, ang pag-ibig ni Kristo ay agad na tatanggalin ang mga ito. Hindi, kung ang pag-aari ng lahat ng mga kaharian ng mundo ay ganap na mabuti para sa sinumang santo, ang pag-ibig ni Kristo ay agad na magpuputong sa kanya bilang monarko sa kanila. Ang pag-ibig ni Kristo ay magbibigay sa iyo ng anumang naisin mo. Sapagka't sinong makatuwirang tao ang magnanasa ng hindi mabuti? Ang lahat ng mabuti ay tiniyak na sa iyo ng mga pangako ng Diyos (Psa. 37:4).

46 views

Recent Posts

See All

Yorumlar


bottom of page